Địa chỉ nhà máy sản xuất

Địa chỉ: Xã Long Hòa, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Điện thoại: +84-24-66616462
Fax: +84-24-66616462
Website: https://luva.vn
Email: contact@luva.vn

 

Công suất

Công suất hiện tại chúng tôi có thể cung cấp ra thị trường và xuất khẩu đạt 100.000 SP/tháng.

 

Nguyên liệu

Tất cả sản phẩm của chúng tôi sử dụng vật liệu nguyên sinh, an toàn trong sử dụng, có thể tái chế, an toàn cho môi trường.