Showing all 5 results

Avatar
 • Mã sản phẩm: LB101
 • Số đầu phun: 1 đầu phun, 1 chế độ rửa hậu môn
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Thương hiệu: LUVA
Avatar
 • Mã sản phẩm: LB201
 • Số đầu phun: 2 đầu phun, 2 chế độ rửa
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Thương hiệu: LUVA
Avatar
 • Mã sản phẩm: LB202
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Thương hiệu: LUVA
 • Số đầu phun: 2 đầu phun
 • Có chế độ nóng lạnh
Avatar
 • Mã sản phẩm: LB203
 • Số đầu phun: 2 đầu phun
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Thương hiệu: LUVA
 • Phiên bản nắp bồn cầu thông minh
Avatar
 • Mã sản phẩm: LB204
 • Số đầu phun: 2 đầu phun, 2 chế độ rửa
 • Có nước nóng lạnh
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Thương hiệu: LUVA