≡ MENU
  • VÒI RỬA VỆ SINH THÔNG MINH

  • CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

  • VÒI SEN TĂNG ÁP

  • 11:21
Bảng so sánh áp lực các phiên bản vòi sen tăng áp LUVA hiện tại:

VS1
VS2
VS3
VS4
Độ mạnh so với sen thường 

gấp 2,5 lần

gấp 3 lần

gấp 4 lần

gấp 4 lần
Vật liệu
Nhựa ABS

Nhựa ABS mạ inox

Nhôm cao cấp

Nhôm cao cấp
Số tia nước
300
300
200

350
Xem video so sánh vòi sen tăng áp LUVA so sánh với vòi sen thường: